%%SITE%%

Reklamın yayınlandığı domain adını en temel şekli ile verir.

Kod

copy
<script src="https://creative.com/model.html?domain=%%SITE%%"></script>

Önizleme

copy
<script src="https://creative.com/model.html?domain=hurriyet.com.tr"></script>

%%CACHEBUSTER%%

Kod her yüklendiğinde rastgele bir numerik değer yaratarak, bu makro alanını günceller.

Kod

copy
<script src="https://creative.com/model.html?random=%%CACHEBUSTER%%"></script>

Önizleme

copy
<script src="https://creative.com/model.html?random=1234567890"></script>

%%WIDTH%%

Kreatifin yayınlandığı genişlik bilgisini piksel olarak verir.

Kod

copy
<script src="https://creative.com/model.html?width=%%WIDTH%%"></script>

Önizleme

copy
<script src="https://creative.com/model.html?width=940"></script>

%%HEIGHT%%

Kreatifin yayınlandığı yükseklik bilgisini piksel olarak verir.

Kod

copy
<script src="https://creative.com/model.html?width=%%HEIGHT%%"></script>

Önizleme

copy
<script src="https://creative.com/model.html?width=250"></script>

%%CLICK_URL_UNESC%%

Tıklama Makrosu

Tıklamaların sayılabilmesi için kullanılır. Eğer url sonuna başka bir end point url eklenmeyecek ise bu url kullanılabilir.

Kod

copy
%%CLICK_URL_UNESC%%

Önizleme

copy
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=XXXXXXXX&preview=&num=1&sig=XXXXXXXX&client=ca-pub-1234567890&adurl=

%%CLICK_URL_ESC%%

Çıkış Karakterli Tıklama Makrosu

Tıklamaların sayılabilmesi için kullanılır. Eğer url sonuna başka bir end point url eklenecek ise bu makro kullanılmalıdır.

Kod

copy
%%CLICK_URL_ESC%%

Önizleme

copy
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253Dl%2526ai%253DXXXXXXXX%2526preview%253D%2526num%253D1%2526sig%253DXXXXXXXX%2526client%253Dca-pub-1234567890%2526adurl%253D


Önceki Makale Sonraki Makale

İlişkili Makaleler